Följ oss

08-643 60 70

Ramavtal Aktiebolaget Svenska Bostäder

Postad September 24th, 2019

KI RÖR AB har tecknat ramavtal med Aktiebolaget Svenska Bostäder. AB Svenska Bostäder är ett kommunalt fastighetsbolag, ägt av Stockholm stad, och förvaltar ca 26 000 bostadslägenheter och ca 4 000 lokaler med tillhörande gemensamma utrymmen och utemiljö inom Stockholms kommun. 

Bikupan & Orangeriet

Postad September 24th, 2019

KI RÖR AB bygger Bikupan & Orangeriet åt TL BYGG AB. Order ca 9,5 Mkr. Projektet är beläget i Upplands Väsby kommun i projektområdet Fyrklövern intill Väsby Centrum och omfattar nybyggnad av ca 113 stycken hyreslägenheter.

Kv. Brädgården 1

Postad September 10th, 2019

KI RÖR AB bygger Kv. Brädgården 1 i Norrtälje åt Noccon AB. Order ca 8 Mkr. Projektet avser uppförande av 80 st vårdlägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Industrihall Skogås

Postad September 9th, 2019

KI RÖR AB bygger en industrihall åt Hökerum Bygg Aktiebolag. Order ca 2,4Mkr. Projektet består av en industrihall med personaldel.

Sätraskolan SISAB

Postad August 2nd, 2019

KI RÖR AB bygger Sätraskolan SISAB åt Hantverksjouren AB. Order ca 2,0 Mkr. Entreprenaden omfattar rivning och nyinstallation av rörinstallationer i befintligt hus M.     

Skälby förskola

Postad June 17th, 2019

KI RÖR AB bygger Skälby förskola åt Winge byggnads AB. Order ca 0,6 Mkr. Uppdraget avser konvertering av mottagningskök till tillagningskök samt renovering av tillhörande utrymmen i omnämnd förskola. 

Stora Wäsby TK

Postad June 17th, 2019

KI RÖR AB bygger Stora Wäsby TK åt Winge byggnads AB. Order ca 2,1 Mkr. Projektet består av tillbyggnad av tennishall inklusive en bergvärmepumpanläggning. 

Brommabyn

Postad February 20th, 2019

KI RÖR AB bygger Brommabyn ombyggnad till lägenheter åt Urban Properties AB. Order ca 1,0 Mkr. Projektet består av ett radhus med fyra stycken lägenheter.

Kumla 3:93

Postad January 10th, 2019

KI RÖR AB bygger Kumla 3:93 åt TL BYGG AB. Order ca 8 Mkr. Projektet avser uppförande av 60 st lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Kv New York, Gärdet

Postad December 11th, 2018

KI RÖR AB bygger Kv New York åt Bygg R1 AB. Order ca 7 Mkr. Nyproduktion av flerbostadshus om 50 bostadslägenheter i en huskropp. De nedre planen kommer också inhysa två lokaler i marknivå, varav en restaurang.  Projektet är beläget på Gärdet i Stockholm. Fastigheten heter New York 1.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies