08-643 60 70

Viggby Ängar Tennishall

Postad December 21st, 2021

KI RÖR AB bygger Viggby Tennishall åt Boetten Bygg AB. Order ca 4 Mkr.Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen.

Viraskolan

Postad May 27th, 2021

KI RÖR AB bygger Viraskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Objektet avser nybyggnad av en grundskola.Skolbyggnaden ligger på cirka 4480m2 BTA.

Triolen

Postad March 15th, 2021

KI RÖR AB bygger Triolen åt Noccon AB. Order ca 8,0 Mkr.

Viggby Ängar Etapp 1

Postad February 17th, 2021

KI RÖR AB bygger Viggby Ängar Etapp 1 åt Bygg R1 AB. Order ca 9 Mkr.Objektet består av 102 lägenheter med tillhörande bostadskomplement fördelade på en fastighet i 8-plan inklusive takvåning om fyra trapphus. Lägenheterna skall upplåtas med bostadsrätt.

Skönstaholmsskolan

Postad January 22nd, 2021

KI RÖR AB bygger Skönstaholmsskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Skolan är byggd 1954 och har tio huskroppar varav två fristående, gymnastik D och kök-och matsalsbyggnad C. Huvudbyggnaden, EFAG med administration, vaktmästarbostäder och undervisningslokaler är i två ljusa plan och källare där skyddsrum finns. Den andra sammankopplade byggnadskroppen, BHIJ har ett ljust våningsplan […]

Vårfrugillet

Postad December 8th, 2020

KI RÖR AB bygger Vårfrugillet åt Åke Sundvall AB. Order ca 17 Mkr.Projektet är beläget i Bredäng och omfattar nybyggnad av tre bostadshus med totalt ca 200 lägenheter samt ett garage. Hus 1 är 16 våningar, hus 2 är 16 våningar och hus 3 är 10 våningar. Hus 4 är ett garage.

Ramavtal Aktiebolaget Svenska Bostäder

Postad September 24th, 2019

KI RÖR AB har tecknat ramavtal med Aktiebolaget Svenska Bostäder. AB Svenska Bostäder är ett kommunalt fastighetsbolag, ägt av Stockholm stad, och förvaltar ca 26 000 bostadslägenheter och ca 4 000 lokaler med tillhörande gemensamma utrymmen och utemiljö inom Stockholms kommun. 

Bikupan & Orangeriet

Postad September 24th, 2019

KI RÖR AB bygger Bikupan & Orangeriet åt TL BYGG AB. Order ca 9,5 Mkr. Projektet är beläget i Upplands Väsby kommun i projektområdet Fyrklövern intill Väsby Centrum och omfattar nybyggnad av ca 113 stycken hyreslägenheter.

Kv. Brädgården 1

Postad September 10th, 2019

KI RÖR AB bygger Kv. Brädgården 1 i Norrtälje åt Noccon AB. Order ca 8 Mkr. Projektet avser uppförande av 80 st vårdlägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Industrihall Skogås

Postad September 9th, 2019

KI RÖR AB bygger en industrihall åt Hökerum Bygg Aktiebolag. Order ca 2,4Mkr. Projektet består av en industrihall med personaldel.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies