08-643 60 70

Kvalitet

Vision
Vår målsättning vad gäller kvalitet är att med bred kompetens, inom beprövad och ny teknik och med serviceanda tillhandahålla tjänster och produkter inom VVS-branschen.
Att kunna leverera det man kommit överens om i tid och med hög kvalitet ser vi som mycket viktigt för företagets framgång. Kvalitet och nöjda kunder går hand i hand och är nyckeln till företagets positiva utveckling.

Mission
För att nå våra målsättningar inom arbetsmiljö ska vi
-införa och tillämpa ett Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras
-utföra egenkontroller på samtliga arbeten
-ha tillgång till och följa de lagar och förordningar som gäller för oss
-informera, utbilda och engagera vår personal
-se till att alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.
-upprätta Kvalitetsplaner för alla större arbetsplatser
-i samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig information, samt uppnå förbättringar avseende produktkvalitet
-samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och produktkvalitet
-arbeta för långsiktiga affärsrelationer och att varje projekt blir en referens för företaget
-se till att vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies