08-643 60 70

Kyla

Vi har behörighet att utföra arbeten med kyl- och värmepumpsanläggningar C16111 Kategori II. Installation, underhåll och service samt omhändertagande av köldmedium om fyllnadsmängd är mindre än 3kg.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies