KI RÖR AB startades år 2010 av Alexander Ekberg, son till Lars Ekberg på Väsby RÖR AB.

Lars Ekberg är VD i Väsby RÖR AB vilket han har varit alltsedan 80-talet då Lars och Göran Ekberg tog över efter deras far Ivan Ekberg som startade Väsby RÖR AB på 40-talet.

Alexander har en examen som civilingenjör, Teknisk Fysik, inriktad på energiteknik. Han har arbetat i både England och Sverige som VVS-konsult på bl.a. ARUP, Creanova och Incoord. År 2010 avslutade Alexander sin anställda karriär på Creanova som filialchef i Umeå, efter en lyckad uppstart av Creanovas Umeåkontor. Idag läser han Executive MBA på handelshögskolan i Stockholm för att utveckla sitt ledarskap och kompetens.

Vi är mycket stolta över att vara tredje generationens rörentreprenörer!

Ivan Ekberg

Ivan Ekberg, år 1941

KI RÖR AB ingår sedan 2015 i K.I.A.E. Invest koncernen.

KI RÖR AB:s verksamhet är inriktad på entreprenader samt servicearbeten. Vi är duktiga på både små och stora jobb och kan utföra alla slags rörarbeten inom värme, vatten, sanitet, kyla och gas.

KI RÖR AB är ett auktoriserat företag och vi är medlemmar i både Säker Vatten och VVS-företagen.

Vi ser till att vårt företag har rätt kompetens och följer samtliga lagar och avtal. Alla anställda innehar ID-06 och är utbildade inom sitt kompetensområde.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på ditt projekt.

Tillsammans kan vi genomföra din idé så att den blir till verklighet!

KI RÖR AB på toppen av Kebnekaise

KI RÖR på toppen av Kebnekaise

Organisationsnummer: 556820-9034

Bankgiro: 675-4121

Bankförbindelse: Handelsbanken Humlegården


Faktureringsadress:  hvd61@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: KI RÖR AB, FE 1487-61 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND


Inom K.I.A.E. Invest ingår: Gelek fastighets AB, KI RÖR AB, KI Consulting AB och KI Development

Kvalitet

Vision

Vår målsättning vad gäller kvalitet är att med bred kompetens, inom beprövad och ny teknik och med serviceanda tillhandahålla tjänster och produkter inom VVS-branschen.

Att kunna leverera det man kommit överens om i tid och med hög kvalitet ser vi som mycket viktigt för företagets framgång. Kvalitet och nöjda kunder går hand i hand och är nyckeln till företagets positiva utveckling.

Mission

För att nå våra målsättningar inom arbetsmiljö ska vi:

• införa och tillämpa ett Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras

• utföra egenkontroller på samtliga arbeten

• ha tillgång till och följa de lagar och förordningar som gäller för oss

• informera, utbilda och engagera vår personal

• se till att alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

• upprätta Kvalitetsplaner för alla större arbetsplatser

• i samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig information, samt uppnå förbättringar avseende produktkvalitet

• samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och produktkvalitet

• arbeta för långsiktiga affärsrelationer och att varje projekt blir en referens för företaget

• se till att vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar

Miljö

Vision

Vår målsättning vad gäller miljö är att använda miljöanpassat material på ett sätt som effektiviserar och underlättar användandet ur miljö- och hälsosynpunkt på bästa sätt. Vi ska ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsoanpassat som möjligt.

Mission

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner ska vi:

• införa och tillämpa ett Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras

• ha tillgång till och följa de lagar och förordningar som gäller för oss • informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet

• i samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljöinformation, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, förpackningar och transporter

• samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt

• aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter till våra arbetsplatser

• bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering både på företaget och ute på arbetsplatsen