KI RÖR AB startades år 2010 av Alexander Ekberg, son till Lars Ekberg på Väsby RÖR AB.

Lars Ekberg är VD i Väsby RÖR AB vilket han har varit alltsedan 80-talet då Lars och Göran Ekberg tog över efter deras far Ivan Ekberg som startade Väsby RÖR AB på 40-talet.

Alexander har en examen som civilingenjör, Teknisk Fysik, inriktad på energiteknik. Han har arbetat i både England och Sverige som VVS-konsult på bl.a. ARUP, Creanova och Incoord. År 2010 avslutade Alexander sin anställda karriär på Creanova som filialchef i Umeå, efter en lyckad uppstart av Creanovas Umeåkontor. Idag läser han Executive MBA på handelshögskolan i Stockholm för att utveckla sitt ledarskap och kompetens.

Vi är mycket stolta över att vara tredje generationens rörentreprenörer!

Ivan Ekberg

Ivan Ekberg, år 1941

KI RÖR AB ingår sedan 2015 i K.I.A.E. Invest koncernen.

KI RÖR AB:s verksamhet är inriktad på entreprenader samt servicearbeten. Vi är duktiga på både små och stora jobb och kan utföra alla slags rörarbeten inom värme, vatten, sanitet, kyla och gas.

KI RÖR AB är ett auktoriserat företag och vi är medlemmar i både Säker Vatten och VVS-företagen.

Vi ser till att vårt företag har rätt kompetens och följer samtliga lagar och avtal. Alla anställda innehar ID-06 och är utbildade inom sitt kompetensområde.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på ditt projekt.

Tillsammans kan vi genomföra din idé så att den blir till verklighet!

Organisationsnummer: 556820-9034

Bankgiro: 675-4121

Bankförbindelse: Handelsbanken Humlegården


Faktureringsadress:  hvd61@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: KI RÖR AB, FE 1487-61 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND


Inom K.I.A.E. Invest ingår: Gelek fastighets AB, KI RÖR AB, KI Consulting AB och KI Development

Vår målsättning vad gäller kvalitet och miljö är att med bred kompetens, inom beprövad och ny teknik och med serviceanda tillhandahålla tjänster och produkter inom VVS-branschen. Att kunna leverera det man kommit överens om i tid och med hög kvalitet ser vi som mycket viktigt för företagets framgång. Kvalitet och nöjda kunder går hand i hand och är nyckeln till företagets positiva utveckling.