KI RÖR AB bygger förskolan Tenö åt Söderby Entreprenad AB. Order ca 4,0 Mkr.
Projektet består av nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader,
total yta ca. 1 365 m2 BTA.

Categories: