KI RÖR AB är stolta över att meddela vår centrala roll i den kommande renoveringen av flerbostadshusen i kvarteret Berget 5, belägna på Huvudstagatan 7-11 i hjärtat av Solna. Dessa byggnader, uppförda under 1950-talets mitt, står inför sin första omfattande invändiga renovering på decennier, ett projekt som speglar vår expertis och engagemang för att återställa och förbättra bostadskvaliteten i detta historiska bostadsområde.

Som den utvalda VVS-entreprenören för detta ambitiösa projekt, vilket drivs av Solporten Fastighets Aktiebolag med ett ordervärde på cirka 8 miljoner kronor, är KI RÖR AB ansvarigt för att modernisera värme-, vatten- och sanitetssystemen till dagens högsta standarder. Vårt uppdrag är att säkerställa att dessa viktiga funktioner inte bara uppfyller de nuvarande behoven hos de boende utan också bidrar till långsiktig hållbarhet och komfort.

Categories: