KI RÖR AB är stolta över att annonsera vår delaktighet i det tekniskt avancerade projektet för upprustning av Kungsholmens brandstation, en kulturmärkt ikon byggd 1931. Som en del av vårt uppdrag, kommer vi att genomföra en omfattande teknisk förnyelse av VVS-system inom denna unika fastighet. Projektet, beställt av Sh bygg, sten och anläggning AB, innefattar en känslig och noggrann uppdatering av brandstationens inre, inklusive vagnhall, logement, dagrum, expeditioner och träningslokaler. Därtill kommer en ombildning av de befintliga lägenheterna och gymnastiksalen till moderna kontorslokaler, allt medan den ursprungliga planlösningen delvis bevaras.

Den största utmaningen ligger i att balansera de tekniska upprustningarna med byggnadens kulturmärkta status och grönklassificering enligt Stockholms stadsmuseums klassificering. Detta kräver att KI RÖR AB utövar extrem försiktighet för att inte ändra på byggnadens externa utseende, samtidigt som vi säkerställer att de nya installationerna möter dagens krav på effektivitet och hållbarhet.

Vårt arbete på Kungsholmens brandstation illustrerar KI RÖR AB:s förmåga att hantera komplexa VVS-utmaningar inom unika och historiskt betydande miljöer. Vi är dedikerade till att leverera lösningar som inte bara respekterar och bevarar byggnadernas arv utan också förbättrar deras funktionalitet och komfort för framtida användning.

Ordervärde: ca 14 Mkr.

Categories: