KI RÖR AB utför projekt Fortum Campus åt Winge AB. Order ca 2 Mkr. Projektet avser ombyggnad av Fortums huvudkontor, Campus Värtan.

Categories: