KI RÖR AB bygger Kv. Kapellet 1 åt Winge byggnads AB. Order ca 0,7 Mkr. Eviga Ljusets Kapell har sedan byggnationen för 30 år sedan använts för bisättningsverksamhet. Nu finns nybyggda lokaler för bisättningsverksamheten på annan plats och byggnaden skall därför rivas för att ge plats för en ny byggnad anpassad efter en annan verksamhet såsom ungdomsverksamhet, kör- och utställningsverksamhet.

Categories: