08-643 60 70

Kv New York, Gärdet

KI RÖR AB bygger Kv New York åt Bygg R1 AB. Order ca 7 Mkr. Nyproduktion av flerbostadshus om 50 bostadslägenheter i en huskropp. De nedre planen kommer också inhysa två lokaler i marknivå, varav en restaurang.  Projektet är beläget på Gärdet i Stockholm. Fastigheten heter New York 1.

  • Postad: 2018-12-11
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies