KI RÖR AB bygger Kv New York åt Bygg R1 AB. Order ca 7 Mkr. Nyproduktion av flerbostadshus om 50 bostadslägenheter i en huskropp. De nedre planen kommer också inhysa två lokaler i marknivå, varav en restaurang.  Projektet är beläget på Gärdet i Stockholm. Fastigheten heter New York 1.

Categories: