08-643 60 70

Kv. Stimmet 1

KI RÖR AB bygger Kv. Stimmet 1 åt Hantverksjouren AB. Order ca 1,3 Mkr. Objektet består av en gammal skola som byggs om till en förskola med tre avdelningar. SISAB arbetar långsiktigt för att erbjuda en god skolmiljö i trivsamma och ändamåls-enliga lokaler. Arbetet bedrivs med hänsyn till såväl dagens som framtidens krav på bra skolmiljöer.

  • Postad: 2018-04-18
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies