KI RÖR AB bygger Kv. Stimmet 1 åt Hantverksjouren AB. Order ca 1,3 Mkr. Objektet består av en gammal skola som byggs om till en förskola med tre avdelningar. SISAB arbetar långsiktigt för att erbjuda en god skolmiljö i trivsamma och ändamåls-enliga lokaler. Arbetet bedrivs med hänsyn till såväl dagens som framtidens krav på bra skolmiljöer.

Categories: