KI RÖR AB bygger Kiwin 1 LSS-Boende, Skogberga åt Österling Bygg AB. Order ca 1,5 Mkr.
En ny byggnad med lägenheter för LSS-boende skall byggas, innehållande 6 st lägenheter, allmänna utrymmen samt
serviceutrymmen.

Categories: