KI RÖR AB bygger RÅCKSTA SJÖHAGE åt Winge AB. Order ca 0,2 Mkr. Entreprenaden omfattar nybyggnation av en sugtömningsanläggning belägen på en ny ponton,
som förläggs ute vid befintliga bryggor samt en ny byggnad med WC-grupper.

Categories: