KI RÖR AB bygger byggnad xx åt Winge. Order ca […]
KI RÖR AB utför hyresgästanpassningar åt Ikano, NOCCON AB, order […]
KI RÖR AB utför rörinstallationer på nybygget Boo kyrkogård, lokal […]
KI RÖR AB bygger bergvärmepumpanläggning åt Züblin, KV Kattrumpan. Order […]
KI RÖR AB bygger nytt värmesystem på TOTTIESKA GÅRDEN, Skansen.Order […]
KI RÖR AB bygger hjälper till med ny växthusbyggnation åt […]
KI RÖR AB bygger Glimmervägens Gruppboende.Order ca 1,3 Mkr.
KI RÖR AB byter radiatorventiler och stamventiler åt B.r.f Nattvakten, […]
KI RÖR AB byter 400 radiatorventiler och 50 stamventiler åt […]
KI RÖR AB bygger en frikyleanläggning åt ORTO NOVO , […]
KI RÖR AB utför projekteringsarbeten åt Incoord
KI RÖR AB utför projekteringsarbeten åt Projcon
KI RÖR AB utför projekteringsarbeten åt Creanova AB