KI RÖR AB bygger Byleskolan åt Noccon AB. Order ca 1,5 Mkr. Entreprenaden omfattar nyproduktion av en kompletterande skolbyggnad i anslutning till befintliga Byleskolan i Täby Kyrkby.

Categories: