KI RÖR AB har tecknat ramavtal med Aktiebolaget Svenska Bostäder. AB Svenska Bostäder är ett kommunalt fastighetsbolag, ägt av Stockholm stad, och förvaltar ca 26 000 bostadslägenheter och ca 4 000 lokaler med tillhörande gemensamma utrymmen och utemiljö inom Stockholms kommun. 

Categories: