08-643 60 70

Skönstaholmsskolan

KI RÖR AB bygger Skönstaholmsskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.
Skolan är byggd 1954 och har tio huskroppar varav två fristående, gymnastik D och kök-och matsalsbyggnad C. Huvudbyggnaden, EFAG med administration, vaktmästarbostäder och undervisningslokaler är i två ljusa plan och källare där skyddsrum finns. Den andra sammankopplade byggnadskroppen, BHIJ har ett ljust våningsplan och källare. Denna innehåller undervisningslokaler i nu benämnda kontors/fritids/förskolelokaler.

  • Postad: 2021-01-22
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies