KI RÖR AB bygger Tullvisitation Stockholm Norvik Hamn åt Hantverksjouren AB. Order ca 3,5 Mkr. Stockholms hamn AB har för avsikt att uppföra en ny fastighet för tullvisitation i Norvik,
Nynäshamn.

Categories: