KI RÖR AB bygger Baldersvägens LSS- boende åt Noccon AB. Order ca 1,5 Mkr. Objektet avser nybyggnad av LSS- boende beläget i Upplands Väsby. Byggnaden omfattar totalt ca 500 m2 BTA-yta och utförs i ett plan. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.

Categories: