08-643 60 70

BRUNNA 7:132 HAGNÄSSKOLAN

KI RÖR AB renoverar Hagnässkolan åt Winge AB. Order ca 8,5 Mkr. Skolan skall genomgå om- och tillbyggnad där bl.a en ny matsal och skolkök skall byggas, som sammanfogar den gamla och nya delen. En bergvärmeanläggning ska installeras som ska försörja hela byggnaden med värme, varmvatten och kyla.

  • Postad: 2016-04-11
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies