KI RÖR AB renoverar Hagnässkolan åt Winge AB. Order ca 8,5 Mkr. Skolan skall genomgå om- och tillbyggnad där bl.a en ny matsal och skolkök skall byggas, som sammanfogar den gamla och nya delen. En bergvärmeanläggning ska installeras som ska försörja hela byggnaden med värme, varmvatten och kyla.

Categories: