KI RÖR AB bygger Cedervalls tobaksfabriken åt Winge AB. Order ca 0,3 Mkr. Ombyggnationen gäller hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Tobaksfabriken ligger på Maria Skolgatan 83 i Stockholm.

Categories: