KI RÖR AB renoverar hotell i Märsta med ca 130 rum åt Åke Sundvall. Order ca 10 Mkr. Byggnaden är evakuerad och ska renoveras med nya installationer.
Hotellet kommer att drivas av kedjan Best Western.

Categories: