KI RÖR AB bygger Finsmidet åt Reomti Bygg AB. Order ca 8,0 Mkr.
Fonden har för avsikt att stamrenovera fastigheten Finsmidet 1, Osmundsvägen 19-29 i Stockholm. Fastigheten består i huvudsak av 36st lägenheter uppdelade på fem trapphus, tre lokaler samt garage i källarplanet. Fastigheten är ”grönklassad” vilket betyder att bebyggelsen har ett högt kulturhistoriskt värde.

Categories: