Beställaren förvaltar totalt ca. 2 200 lägenheter varav ca. 100 är s.k.
äldreboenden och ca. 25 000 m
2 lokaler. Utöver egna fastigheter
tillkommer Upplands-Bro Kommunfastigheter med ca. 85 000 m2 skolor och
förskolor samt ytterligare ca. 15 000 m2 förvaltade lokaler.

Categories: