08-643 60 70

Hagastaden kv.4 Kromosomen

KI RÖR AB bygger Hagastaden kv.4 kromosomen åt Ikano Bostadsproduktion AB. Order ca 23 Mkr. Objektet består av nybyggnation av ett kvarter med flerbostadshus, totalt 273 lgh. Uppförs som bostadsrätter i fyra föreningar. Totalt två huskroppar, med fyra trapphus i vardera samt ett gemensamt garage i två plan.

  • Postad: 2017-07-10
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies