KI RÖR AB bygger Hagastaden kv.4 kromosomen åt Ikano Bostadsproduktion AB. Order ca 23 Mkr. Objektet består av nybyggnation av ett kvarter med flerbostadshus, totalt 273 lgh. Uppförs som bostadsrätter i fyra föreningar. Totalt två huskroppar, med fyra trapphus i vardera samt ett gemensamt garage i två plan.

Categories: