KI RÖR AB bygger Wärsta Gård ombyggnad till lägenheter åt Urban Properties AB. Order ca 1,5 Mkr. Objektet består i uppförandet av lägenheter i en befintlig herrgård kallad Wärsta gård och vilken är belägen i Spånga, Stockholms kommun. Huset har tidigare inrymt en förskoleverksamhet vilken nu flyttats ut.

Categories: