08-643 60 70

Wärsta Gård

KI RÖR AB bygger Wärsta Gård ombyggnad till lägenheter åt Urban Properties AB. Order ca 1,5 Mkr. Objektet består i uppförandet av lägenheter i en befintlig herrgård kallad Wärsta gård och vilken är belägen i Spånga, Stockholms kommun. Huset har tidigare inrymt en förskoleverksamhet vilken nu flyttats ut.

  • Postad: 2017-05-10
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies