KI RÖR AB utför Järfälla Tennis tillbyggnad åt Winge byggnads AB. Order ca 2,0 Mkr. Byggprojektet omfattar 40 x 40 m hallbyggnad för paddeltennis samt en anslutande ca 12 x 20 m squashall samt en servicebyggnad på ca 12 x 20 m. Uppvärmning sker med bergvärme.

Categories: