KI RÖR AB utför en ombyggnation av fastighet i Kräftriket i Stockholm, åt Österling Bygg AB. Order ca 1,5 Mkr. 15 studentlägenheter skall skapas i befintligt hus som skall rivas ur helt.

Categories: