KI RÖR AB bygger Hyresgästanpassning ”Kanal 75” åt Winge byggnads AB. Order ca 1,5 Mkr. Entreprenaden omfattar ombyggnation av VVS-system i en kontorslokal på cirka 1200 kvadratmeter.

Categories: