Rörmontör installerar element

Järfällahus AB äger och förvaltar 5 750 lägenheter och 490 kommersiella lokaler i
Järfälla kommun – från Barkarby i söder till Kallhäll i norr.

Categories: