Parkering

Stockholm Parkering bedriver parkeringsverksamhet i ca 240 st garage och p-hus som
uteslutande är belägna inom Stockholms Kommun. De har ca 18.500 parkeringsplatser för uthyrning samt 25.300 besöksparkeringar.

Categories: