08-643 60 70

KI RÖR AB har tecknat ramavtal med Stockholm Parkering

Beställaren bedriver parkeringsverksamhet i ca 240 st garage och p-hus som
uteslutande är belägna inom Stockholms Kommun.

  • Postad: 2022-10-24
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies