KI RÖR AB bygger Kopparvägens förskola åt Winge AB. Order ca 3,0 Mkr.
Byggprojektet omfattar nybyggnad av förskola i 2 plan omfattande 5 avdelningar. Projekt skall certifieras enligt Miljöbyggnads krav för betyg Guld.

Categories: