KI RÖR AB bygger ut befintligt frikylesystem åt Orto Novo Växthusodling AB. Order ca 0,5 Mkr.

Categories: