08-643 60 70

KV Lampan

KI RÖR AB bygger KV Lampan åt Winge byggnads AB. Order ca 8,5 Mkr. Objektet består av en stamrenovering av en befintlig bostadsfastighet belägen på Duvnäsgatan 12-14, Södermalm, Stockholm. Byggnaden uppfördes på 60-talet. Huset är kulturminnesmärkt genom gul klassning enligt Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassningssystem.

  • Postad: 2018-03-06
  • Skrivet av: Alexander Ekberg

Comments are closed.


KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies