KI RÖR AB bygger KV Lampan åt Winge byggnads AB. Order ca 8,5 Mkr. Objektet består av en stamrenovering av en befintlig bostadsfastighet belägen på Duvnäsgatan 12-14, Södermalm, Stockholm. Byggnaden uppfördes på 60-talet. Huset är kulturminnesmärkt genom gul klassning enligt Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassningssystem.

Categories: