KI RÖR AB har tecknat ramavtal med Skärgårdsstiftelsen för norraskärgården samt mellanskärgården.
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 40 områden från Örskär i norr till Landsort i söder där stiftelsen bedriver naturvård och fastighetsförvaltning. Ytan omfattar totalt 12 000 hek-tar eller ungefär 12 procent av Stockholms skärgårds yta.

Categories: