KI RÖR AB utför VS entreprenaden för ny fjärrvärme till undercentralen i en befintlig byggnad i Danderyds sjukhusområde, By 06, plan 1. Beställare är Peter Fors Måleri och Entreprenad AB.

Ordervärde: 6 Mkr.

Categories: