Kungliga Vetenskapsakademiens byggnader i Frescati uppfördes mellan åren 1911–1914 efter ritningar av den framstående arkitekten Axel Anderberg, vars andra verk inkluderar den Kungliga Operan och Naturhistoriska riksmuseet. KI RÖR AB har fått i uppdrag att göra en totalrenovering i vatten, värme och sanitetssystem. Ett uppdrag som innefattar enorm hänsyn till området och byggnadens kulturhistoriska värde. Fastigheten Vetenskapsakademien 2 är beläget på Lilla Frescativägen, Stockholm. Projektet avser Vinkelvillan.

Order ca 1,8 Mkr

Beställare: Kungl. Vetenskapsakademien

Categories: