KI RÖR AB bygger Sätraskolan SISAB åt Hantverksjouren AB. Order ca 2,0 Mkr. Entreprenaden omfattar rivning och nyinstallation av rörinstallationer i befintligt hus M.     

Categories: