KI RÖR AB bygger Skälby förskola åt Winge byggnads AB. Order ca 0,6 Mkr. Uppdraget avser konvertering av mottagningskök till tillagningskök samt renovering av tillhörande utrymmen i omnämnd förskola. 

Categories: