Sjöängsskolan exteriör med skylt för skolområde och ingen parkering i Askersund, Sverige, visande säkerhetsåtgärder för barn.

KI RÖR AB utför VS entreprenaden i ombyggnaden av Sjöängsskolan belägen i Älvsjö, beställt av Heving & Hägglund AB. I projektet ingår utbyte av alla värmerör, de äldre radiatorerna och shuntgrupper, liksom utbyte av alla äldre tappvattenrör i hus A, B & D. Total bruttoarea ca 7200 m2.

Ordervärde ca 10 Mkr

Categories: