Äldreboende Viksjö i Järfälla kommun

Order ca 11 Mkr.

Boendet består av 50 lägenheter fördelade på åtta stycken olika enheter där varje enhet innefattar egen matsal, allrum och kök. För boende ska det även finnas diverse allmänna utrymmen så som bland annat entré, foajé, samlingssal, teknikrum och utrymmen för fastighetsservice, café samt administrations- och personalutrymmen samt café. Det ska även finnas en härlig trädgård. Projektet är benäget i Järfälla kommun och beräknas vara inflyttninsklart till våren 2025.

Categories: