08-643 60 70

Tagg: KI RÖR

Viggby Ängar Tennishall

KI RÖR AB bygger Viggby Tennishall åt Boetten Bygg AB. Order ca 4 Mkr.Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies