KI RÖR AB bygger Viggby Tennishall åt Boetten Bygg AB. Order ca 4 Mkr.
Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen.

Categories: