08-643 60 70

Tagg: skönstaholmsskolan

Skönstaholmsskolan

KI RÖR AB bygger Skönstaholmsskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Skolan är byggd 1954 och har tio huskroppar varav två fristående, gymnastik D och kök-och matsalsbyggnad C. Huvudbyggnaden, EFAG med administration, vaktmästarbostäder och undervisningslokaler är i två ljusa plan och källare där skyddsrum finns. Den andra sammankopplade byggnadskroppen, BHIJ har ett ljust våningsplan […]

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies