08-643 60 70

Tagg: viggby ängar

Viggby Ängar Etapp 2

KI RÖR AB bygger Viggby Ängar Etapp 1 åt Bygg R1 AB. Order ca 5 Mkr.Objektet består av 46 lägenheter med tillhörande bostadskomplement fördelade på en fastighet i 8 plan inklusive takvåning om 3 trapphus. Lägenheterna skall upplåtas med bostadsrätt.

Viggby Ängar Tennishall

KI RÖR AB bygger Viggby Tennishall åt Boetten Bygg AB. Order ca 4 Mkr.Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen.

Viggby Ängar Etapp 1

KI RÖR AB bygger Viggby Ängar Etapp 1 åt Bygg R1 AB. Order ca 9 Mkr.Objektet består av 102 lägenheter med tillhörande bostadskomplement fördelade på en fastighet i 8-plan inklusive takvåning om fyra trapphus. Lägenheterna skall upplåtas med bostadsrätt.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies