08-643 60 70

Tagg: viraskolan

Viraskolan

KI RÖR AB bygger Viraskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Objektet avser nybyggnad av en grundskola.Skolbyggnaden ligger på cirka 4480m2 BTA.

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies