KI RÖR AB bygger Viraskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.
Objektet avser nybyggnad av en grundskola.
Skolbyggnaden ligger på cirka 4480m2 BTA.

Categories: