08-643 60 70

Tagg: winge

Järva Begravningsplats

KI RÖR AB bygger Järva Begravningsplats åt Winge Byggnads AB. Order ca 4Mkr.Objektet är beläget i stadsdelen Akalla i Stockholm.

Viraskolan

KI RÖR AB bygger Viraskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Objektet avser nybyggnad av en grundskola.Skolbyggnaden ligger på cirka 4480m2 BTA.

Skönstaholmsskolan

KI RÖR AB bygger Skönstaholmsskolan åt Winge Byggnads AB. Order ca 7 Mkr.Skolan är byggd 1954 och har tio huskroppar varav två fristående, gymnastik D och kök-och matsalsbyggnad C. Huvudbyggnaden, EFAG med administration, vaktmästarbostäder och undervisningslokaler är i två ljusa plan och källare där skyddsrum finns. Den andra sammankopplade byggnadskroppen, BHIJ har ett ljust våningsplan […]

KI RÖR AB © ™ 2014 All Rights Reserved     |     Vilkor     |     Cookies